Livingrooms and Bastions / Huiskamers en bolwerken

mini-dv / 45 min / 2003
Home

Livingrooms and Bastions

The Dutch Duin- and Bollenstreek area is a place where enormous change is taking place. In the documentary Living rooms and Bastions different people with clashing ideas about what must happen with the soil, and what the future for the area holds, get the chance to react on one another. The people who in different ways are affected by the changes react from their diverse positions, and sometimes even contrasting life-styles. The documentary makes clear that behind every situation many different aspects are hiding and that the different opinions carry their own truth. At the same time the complex landscape silently tells it’s own story. In this documentary it’s the images that tell the story, accompanied by interviews that make the complex material understandable, and even amusing.

Read more about the film in the book Geest en Grond, cultural planology in the Duin- and Bollenstreek by Bureau Venhuizen

​direction Jennifer Pettersson
camera Ben Geraerts & J. Pettersson
sound design Boban Bajic
research & editing Jennifer Pettersson
commissioned by Bureau Venhuizen

Huiskamers en bolwerken

De Duin- en Bollenstreek is een gebied waar grote veranderingen plaatsvinden. In de documentaire Huiskamers en Bolwerken komen verschillende spelers met botsende visies over wat er moet gebeuren met de grond en wat de toekomst van de streek inhoudt, aan het woord en krijgen ze de kans om op elkaar te reageren. De mensen die getroffen worden door de veranderingen in de streek reageert vanuit diverse posities, soms zelfs contrasterende levensstijlen. De documentaire laat zien dat er aan iedere situatie meerdere aspecten kleven en dat verschillende meningen hun eigen waarheid bezitten. Tegelijkertijd vertelt het landschap stilzwijgend zijn eigen verhaal. Huiskamers en Bolwerken is een verhaal in beelden, aangevuld met interviews die complexe onderwerpen begrijpelijk, en zelfs vermakelijk maken.

Lees meer over de film in het boek Geest en Grond, culturele planologie in de Duin- en Bollenstreek van Bureau Venhuizen

​regie Jennifer Pettersson
camera Ben Geraerts & J.Pettersson
geluidsontwerp Boban Bajic
research & montage Jennifer Pettersson
een opdracht van Bureau Venhuizen