A UFO in Israel

radiodocumentaire / 40 min / 2010
Home

During one and a half years I tried to build a new life in Israel. I didn’t manage. In a personal radio documentary I trie to find out how the conflict in the Middle East has influenced my own life as well as that of my Israeli friends.

The documentary A Ufo in Israel travels back in time via diary excerpts. In 2003 I emigrated to Israel to begin a new life with my Israeli boyfriend. It became increasingly difficult to lead a normal life in the middle of suicide attacks and occupation. When I started going to demonstrations against the separation-wall between Israel and Palestina, also the problems in my relationship started.

After one and a half years I left Israel again. Now, five years later, I go back to find out how my friends manage to live there. I speak to idealists, fatalists and people who completely disconnect from their emotions. One thing seems unavoidable: if you are born in Israel you can’t escape the conflict.

A Ufo in Israel shows how the conflict in the Middle East influence the lives of young israelis in an invisible but radical way.

BROADCAST
18 sept 2010

ENGLISH TRANSCRIPT

A UFO in Israel _english

Listen to the original audio while following the translated… » read more

SVENSK TRANSKRIPTION

A UFO in Israel

Listen to the original audio while following the translated text. » read more

Een UFO in Israël

​Anderhalf jaar lang probeerde ik een nieuw bestaan op te bouwen in Israël. Ik hield het er niet vol.

In een persoonlijke documentaire onderzoek ik hoe het Midden-Oosten conflict mijn eigen leven en de levens van mijn Israëlische vrienden heeft beïnvloed.

In de documentaire, Een UFO in Israël, ga ik via dagboek-fragmenten terug in de tijd. In 2003 emigreerde ik naar Israël om daar een nieuw leven te beginnen met mijn Israëlische vriend. Het kostte me steeds meer moeite om een normaal bestaan op te bouwen te midden van aanslagen en bezetting. Toen ze demonstraties ging bijwonen tegen de afscheidingsmuur tussen Israël en Palestina, kwamen de eerste scheuren in mijn relatie.

Na anderhalf jaar ging ik weer uit Israël weg. Nu, vijf jaar later, ga ik terug, om uit te zoeken hoe mijn vrienden het daar volhouden. Ik praat met idealisten, fatalisten en mensen die hun emoties volledig uitschakelen. Eén ding lijkt onontkoombaar: wie in Israël geboren is, is tot het conflict veroordeeld.

Een UFO in Israël laat zien hoe het Midden Oosten-conflict het leven van jonge Israëliërs onzichtbaar, maar ingrijpend beïnvloedt.

UITZENDING
18 sept 2010

TROUW

TROUW

Anderhalf jaar lang probeerde documentairemaakster Jennifer Pettersson (1974) een bestaan in… » lees verder

Een UFO in Israël

Een UFO in Israël

Dutch spoken

Swedish spoken